Меморандум учасників Коаліції з протидії дискримінації в Україні

МЕМОРАНДУМ
учасників Коаліції з протидії дискримінації в Україні

5 квітня 2011 року, м.Київ

I. Преамбула

Ми, представники місцевих і всеукраїнських недержавних організацій України, які працюють в інтересах людей, що зазнають дискримінації в суспільстві на різноманітних підставах,

виходячи з необхідності координації наших зусиль у справі:

• забезпечення в Україні змістовної громадянської рівності й соціального комфорту для всіх її мешканців,

• створення в Україні належних умов для всебічного розвитку і соціального становлення особистості незалежно від індивідуальних і соціальних ознак,

• формування внеску недержавного сектора в соціальну політику держави,

• дальшого становлення інститутів громадянського суспільства як політично й соціально активних суб’єктів суспільного життя,

ідучи назустріч суспільним очікуванням щодо посилення в Україні роботи, спрямованої на утвердження пріоритетності прав людини,

з метою всебічної, комплексної та системної адвокації прав, інтересів і потреб представників усіх соціальних груп, які потребують піклування та захисту,

враховуючи позиції широкого кола зацікавлених сторін, у рамках статутних цілей, завдань і напрямів діяльності наших організацій,

беручи до уваги попередні конструктивні напрацювання у сфері антидискримінаційних ініціатив, —

1) оголошуємо про заснування Коаліції з протидії дискримінації в Україні як спільної громадсько-політичної ініціативи інститутів громадянського суспільства;

2) заявляємо, що Коаліція з протидії дискримінації в Україні створюється для найширшого кола зацікавлених сторін і є відкритою до співпраці з організаціями громадянського суспільства та окремими експертами;

3) закликаємо органи державної влади України та інші інститути громадянського суспільства вбачати у створеній Коаліції з протидії дискримінації в Україні новий чинник суспільно-політичного життя і будувати стосунки з організаціями—учасницями Коаліції на засадах партнерства та співпраці;

4) залишаємо цю Декларацію відкритою для підписання представниками всіх зацікавлених організацій громадянського суспільства України, в тому числі тими, що будуть створені після заснування Коаліції з протидії дискримінації в Україні.

II. Засади діяльності

Ми, учасники Коаліції у з протидії дискримінації в Україні, виходимо в нашій спільній діяльності з таких принципових засад:

1. Чинні в Україні станом на березень 2011 року антидискримінаційні норми розпорошені по значній кількості законодавчих актів, є переважно декларативними та не передбачають механізмів їх реалізації.

2. Україна потребує базового антидискримінаційного закону, що покликаний конкретизувати та розвинути норму статті 24 Конституції України 1996 року, якою встановлюється, що «не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками».

3. Необхідною є уніфікація в Україні базових дефініцій у сфері протидії дискримінації в межах законодавчого поля України та їх гармонізація з правовим полем Європейського Союзу.

4. Національне законодавство повинне містити максимально широкий, але при цьому відкритий перелік антидискримінаційних ознак, до числа яких належать такі:
a. расова належність;
b. колір шкіри;
c. національна або етнічна належність;
d. стать, ґендер і ґендерна ідентичність;
e. вік;
f. стан здоров’я (зокрема, зокрема, належність до категорії людей з обмеженими можливостями / людей з інвалідністю, ВІЛ-статус);
g. громадянство (або його відсутність);
h. сімейний та шлюбний стан (одруженість, неодруженість, перебування в незареєстрованих сімейних стосунках);
i. соціальний стан;
j. рід занять;
k. майновий стан;
l. місце проживання (регіональна належність, проживання в міській/сільській місцевості тощо);
m. ставлення до релігії (релігійні переконання, належність до релігійних течій, атеїстичні погляди);
n. конфесійна та деномінаційна належність (належність до релігійних общин і організацій);
o. філософські переконання (дотримання певних світоглядних концепцій);
p. політичні переконання;
q. належність до об’єднань громадян;
r. належність до певної соціальної групи;
s. рівень освіти;
t. сексуальна орієнтація;
u. наявність судимості та досвід перебування в місцях позбавлення волі;
v. мова спілкування.

5. Упровадження в Україні комплексного антидискримінаційного закону є умовою лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

6. У світлі взятого чинним Президентом України курсу на створення Конституційної Асамблеї для внесення змін до Конституції України — актуальним убачається посилення й конкретизація антидискримінаційних норм, що містяться в Основному Законі України.

7. Викладені засади діяльності можуть бути переглянуті учасниками Коаліції з протидії дискримінації в Україні відповідно до актуальних потреб.

ПЕРЕЛІК ОСІБ,
які підтримали Меморандум учасників Коаліції з протидії дискримінації в Україні:

1. МАЙМУЛАХІН Андрій Юрійович, Регіональний інформаційний і правозахисний Центр для геїв та лесбійок «Наш світ», Координатор, 29.03.2011

2. ДУБИНА Світлана Антонівна, Вінницька громадська організація «Інформаційно-просвітницький центр «ВІСь», Голова Правління, 30.03.2011

3. НАЗАРОВА Гюльнар Володимирівна, Громадська організація «Права людини», Голова, 31.03.2011

4. ФЕДОСОВ Андрій Едуардович, Кримський республіканський осередок Всеукраїнської громадської організації інвалідів користувачів психіатричної допомоги «Юзер», Голова, 06.04.2011

5. ШЕРЕМЕТ Святослав Павлович, Всеукраїнська громадська організація «Гей-Форум України», в. о. президента, 08.04.2011

6. ТИЩЕНКО Юлія Анатоліївна, Громадська організація «Незалежний центр політичних досліджень», Голова Ради, 08.04.2011

7. ФЕДОРОВИЧ Ірина Юріївна, Громадська організація «Центр «Соціальна дія», координатор проекту «Без кордонів», 11.04.2011

8. КАСЯНЧУК Максим Григорович, Громадська Організація «Міжрегіональний Центр ЛГБТ-досліджень Донбас-Соцпроект», Голова Піклувальної ради, 11.04.2011

9. КІСЬ Зорян Романович, Всеукраїнська благодійна організація «Точка опори», Голова Правління, 19.04.2011

10. ЛЕНЧОВСЬКА Ганна Романівна, Конгрес Національних Громад України, виконавчий директор, 26.04.2011

11. ЗІНЧЕНКОВ Олександр Олександрович, Регіональний інформаційний і правозахисний Центр для геїв та лесбійок «Наш світ», заступник Координатора, 07.05.2011

12. БЕЛІЦЕР Наталія Володимирівна, Громадська організація Інститут демократії ім. Пилипа Орлика, дослідниця, 07.05.2011

13. СУШКО Ірина Миколаївна, Громадська організація «Європа без бар’єрів», Голова, 18.05.2011

14. ВЕЛИГОЦЬКА Анастасія Ігорівна, Благодійна організація «Кримський республіканський фонд «Геліос», психолог, 27.05.2011

15. РАДУГА Максим Володимирович, Громадська організація «Дорога життя», координатор соціальної роботи з ЧСЧ, 27.05.2011

16. ЧЕРНИШЕВ Андрій Віталійович, Громадська організація «Гей-альянс», керівник проектів, 27.05.2011

17. ДЕВІС Олена Кузьмівна, Всеукраїнський благодійний фонд «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», Голова Правління, 08.06.2011

18. ЦУКЕРМАН Олена Львівна, Благодійна організація «Всеукраїнська Ліга «ЛЕГАЛАЙФ», Голова Правління, 08.06.2011

19. БІЛЕЦЬКА Ольга Володимирівна, Харківська міська організація Міжнародної організації «Жіноча громада», Голова, 13.06.2011

20. МИШКІВСЬКА Вероніка Михайлівна, Житомирська обласна Асоціація фахівців соціальної сфери, Голова Ради, 19.06.2011

21. НАЙМАН Олександр Якович, Всеукраїнська громадська організація «Антифашистський Комітет України», член Президії, 02.07.2011

22. ЕБЕРТ Жанна Туратбеківна, Херсонський обласний благодійний фонд «Об’єднання», Голова Правління, 11.07.2011

23. МОРОЗЛІ Олексій Олександрович, Сімферопольська міська громадська організація «Інформаційно-дослідницький центр «Інтеграція та розвиток», керівник проекту «XenoMonitor», редактор інформаційно-аналітичного порталу XenoMonitor.org, 15.07.2011

24. КУДРІНА Ольга Олександрівна, Вінницька міська громадська організація «Вінницька правозахисна група», керівниця проектів, 15.07.2011

25. ОВЧИННІКОВА Олена Валеріївна, Громадська організація «Нова хвиля для кращого майбутнього», Голова (Голова Правління), 16.07.2011

26. МАТВІЙЧУК Олександра В’ячеславівна, Громадська організація «Центр громадянських свобод», Голова Правління, 18.07.2011

27. БИЧИНСЬКИЙ Максим Володимирович, Громадської організації «Союз ЛГБТ “Ти не один”», Голова Правління, 07.12.2011

28. ЯСЕНОВСЬКА Марія Едуардівна, Харківська обласна фундація «Громадська Альтернатива», Президент, 26.12.2011

29. АЛЬОХІН Олег Михайлович, Миколаївська Асоціація Геїв, Лесбіянок і Бісексуалів «ЛІГА», Голова Правління, 22.03.2012

30. ЧИСТЯКОВ Сергій Олександрович, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЗУС» У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, Голова Правління, 22.03.2012

31. ОСІПОВ Юрій Анатолійович, Громадська організація «Міжрегіональна Східноукраїнська Асоціація «Рівнодення», Голова Правління, 22.03.2012

32. ЗУЄВ Роман Васильович, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛГБТ-ХРИСТИЯН «ЦЕНТР СВЯТОГО СОТНИКА КОРНИЛІЯ», Голова Піклувальної ради, 22.03.2012

33. ЖАДАН Олександр Васильович, Донецька обласна громадська організація «Агора», Голова, 22.03.2012

34. РЕХОВСЬКИЙ Владислав Валерійович, Громадська організація «Демократичне суспільство», Голова, 16.04.2012

35. ТАРАСОВ Віктор Володимирович, Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, Виконавчий директор, 18.04.2012

36. БОЯРСЬКИЙ Назарій Федорович, Громадська організація «Центр громадянських свобод», провідний експерт, 17.10.2012

37. ДЕЛЕМЕНЧУК Олександра Олександрівна, Громадська організація «Центр громадянських свобод», провідна експертка, 17.10.2012

Джерело, 05/04/2011

Поділитися