пропозиції щодо роботи

Вакансії Центру
громадянських свобод

Інформація про актуальні вакансії, відкриті у Центрі громадянських свобод

Центр громадянських свобод пропонує рівні умови кандидатам та кандидаткам
з різним походженням, соціальним станом, расою, національністю, сексуальною
орієнтацію, віросповіданням, наявністю інвалідності та таких особливостей, як
дислексія тощо, пропагує та заохочує розмаїття, як в підборі персоналу, так і в
роботі організації в цілому.
buttons