пропозиції по роботі

Вакансії Центру
Громадянських Свобод

Інформація про актуальні вакансії, відкриті у Центрі Громадянських Свобод

Приєднуйся до команди

«Центр Громадянських Свобод» пропонує рівні умови кандидатам та кандидаткам
з різним походженням, соціальним станом, расою, національністю, сексуальною
орієнтацію, віросповіданням, наявністю інвалідності та таких особливостей, як
дислексія тощо, пропагує та заохочує розмаїття, як в підборі персоналу, так і в
роботі організації в цілому.