Point Seven

Проєкт «Пункт 7» (офіційна назва “Сприяння соціальній згуртованості в Україні”) реалізується у партнерстві American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), Благодійного фонду “Восток SOS” та Громадської організації “Центр Громадянських Свобод”.

Дізнатися більше

Чому «Пункт 7»?
7 стаття Загальної декларації прав людини говорить про те, що всі люди рівні та мають право на захист від будь-якого виду дискримінації. В Декларації людство визначило, що дискримінація це проблема, а основною ціллю є її подолання.

Проєкт «Пункт 7» – це шлях трансформації українського суспільства, де пунктом призначення є світ, в якому люди з різним походженням, переконаннями, інтересами та релігійними поглядами активно залучені в життя громад та мають рівні можливості для самовираження.

Ми переконані, що благополуччя громади залежить від благополуччя всіх груп, і тому соціальна згуртованість представників найбільш уразливих спільнот сприятиме підвищенню рівня загальної безпеки та посиленню довіри всередині громади.

Сильні громади – це громади, які спроможні перетворити свою різноманітність на перевагу та об’єднатись навколо власного добробуту.

Наша мета

Сприяти зростанню в Україні соціальної згуртованості та національної єдності навколо демократичних принципів та толерантності до розбіжностей між етнічними групами та національними меншинами, представниками ЛГБТІ-спільноти, внутрішньо-переміщеними особами та іншими вразливими групами шляхом підтримки  спільних ініціатив громадянського суспільства та засобів масової інформації, реалізації інформаційних заходів та створення діалогових майданчиків.

buttons