17.08.2022

Чи можна проводити мирні зібрання під час воєнного стану? Пояснення експертів Центру громадянських свобод

З 24 лютого Указом Президента України «Про запровадження воєнного стану» №64/2022 дозволені обмеження певних конституційних прав, зокрема й права на мирні зібрання, гарантовані Статтею 39 Конституції України. Та чи є це прямою забороною проведення мирних зібрань?
Пояснюють експерт ЦГС Володимир Яворський та координаторка Групи громадського спостереження ОЗОН Іванна Мальчевська.

Як регулюється право на мирні зібрання?

Право збиратися мирно гарантується громадянам 39 Статтею Конституції України (КУ):

«Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.» 

Проте з 24 лютого Указом Президента України «Про запровадження воєнного стану» №64/2022 дозволені обмеження конституційних прав, зокрема й Саттті 39:

«У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України.»

Але чи це прямо забороняє всі мирні зібрання? 

Ні, це не забороняє мирні зібрання. Важливо, що згідно з частиною другою Статті 39 КУ: «Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.»

Тобто, відповідно до Основного Закону мирні зібрання можуть бути заборонені тільки судом, а тому не є повністю забороненими під час воєнного стану.

Окрім того, стаття 8 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» дозволяє військовим адміністраціям та військовому командуванню встановлювати додаткові обмеження. Це у більшості випадків може стосуватися місця або часу проведення мирних зборів.

У статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» йдеться:

«В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану:..

…8) забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів;»

До того ж, ЗУ «Про національну поліцію» дозволяє поліції зупиняти мирні зібрання, якщо вони порушують громадський порядок.

Відповідно, маємо таку ситуацію, коли мирні зібрання можуть бути заборонені під час воєнного стану одним з трьох способів:

1. Відповідно до Конституції України, мирні зібрання можуть бути заборонені за рішенням суду.

2. Відповідно до ЗУ «Про національну поліцію», мирні зібрання можуть бути зупинені, якщо порушують громадський порядок.

3. Відповідно до ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», мирні зібрання можуть бути заборонені військовим командуванням або військовими адміністраціями.

Назад
Попередня Наступна
buttons