Актуальні питання свободи релігії та переконань в Україні

Актуальні питання свободи релігії та переконань в Україні

Різні аспекти сучасної ситуації зі свободою релігії і переконань в Україні обговорили експерти на «Правозахисному клубі», який відбувся 14 грудня 2017 року Києві. У заході прийняли участь викладачі і студенти навчальних закладів, співробітники і волонтери громадських  організацій, релігієзнавці, представники органів влади, а також журналісти.

Дискусію розпочали:

Євген Харьковщенко завідувач кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка розкрив питання автокефалії в історії Вселенського православ’я.

Дана тема представляє інтерес в зв’язку з сучасними процесами ідентичності, що відбуваються в Україні (громадянська, мовна, релігійна, інша). При розгляді питання про автокефалію (в Україні цей питання зводиться більше всього про приналежність релігійних об’єктів і громад до Київського і Московському патріархаті) професор розглянув історичні події та обставини, які беруться до уваги для визнання автокефалій, їх територіальної приналежності, обчислення термінів створення.

Аспірант національного університету «Києво-Могилянська Академія » Андрій Ферт виступив з питання явища «церковного націоналізму» (на прикладах сучасної Україна і Росії), його вплив на свободу віросповідання. Порушені аспекти доповнили виступ професора Харьковщенко, але з іншого перспективи.

Один з аспектів виступу Андрія Ферта – про перетин світської  держави, яке дає можливість існування різноманітності поглядів і переконань (релігійних, атеїстичних, філософських), а також теологічних поглядів, притаманних певної релігійній громаді.

Актуальні питання свободи релігії та переконань в Україні (Анд…

Виступ Андрій Ферт (Andrew Fert) (аспірант Кафедра історії НаУКМА / History Department of KMA Національного університету Києво-Могилянська Академія) та Dmitry Kabak (член панелі експертів БДІПЛ ОБСЄ зі свободи релігії та віросповідань).

Опубліковано Правозахисний порядок денний 14 грудня 2017 р.

Ірина Богачевська, завідувач кафедрою філософії та педагогіки Національного транспортного університету Україна навела приклади соціального участі релігійних організацій Україна в контексті актуальних викликів сучасного часу. В їх числі участь громад у громадському життя і державного будівництва, надання допомоги суспільству в епоху політичних і військових подій, допомога постраждалим і пораненим на сході Україна.

Максим Васін, Виконавчий директор Інституту релігійної волі дав огляд поточного стану законодавства про релігійні організаціях і практиці його застосування. він розкрив наявні проблеми перереєстрації релігійних організацій, збереження статусу неприбутковості, впровадження військового капеланства, новацій в інших суміжних сферах правового регулювання діяльності та особливого статусу громад (релігійних організацій) в Україні.

У заході прийняли участь представники органів влади, що відповідають за питання волі релігії і переконань, а також здійснення державної політики в сфері релігії.

Лариса Владиченко, заступник директора Департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури Україна, розповіла про питання, які ставить перед державою розвиток ситуації і певні події. відносини між громадами та їх взаємодія з органами влади знаходиться під увагою даного органу влади.

Анексія Криму і тимчасова окупація територій на сході України вимагають реагування на них кожного органу в межах його компетенції. Для Департаменту у справах релігій і національностей це, перш за за все, стосується забезпечення гарантій волі релігії і переконань, що випливають з Конституції і законів Україна, а також міжнародних зобов’язань. організації Криму вимагають забезпечення реєстрація громад відповідно до законів України. Досвід інших регіонів і практика сусідніх держав вимагають відстеження ситуації, так як їх розвиток здійснюють вплив на Україну.

"Актуальні питання свободи релігії та переконань в Україні" (Л…

Виступ Владиченко Лариси (Міністерство культури України).

Опубліковано Правозахисний порядок денний 14 грудня 2017 р.

депутат Верховної Ради Віктор Єленський, що працює над питаннями волі релігії і переконань, розповів про проведену роботі у Верховній Раді України, що стоять викликами з-за розвитку ситуації під впливом політичних, внутрішніх і зовнішніх процесів. з боку депутата були дані уточнення по ряду питань, порушених у ході дискусії. Пан Єленський також висловив готовність підтримати роботу з гармонізації законодавства, створення робочих груп за певними питань, що потребують правового врегулювання.

Дмитро Кабак, експерт, який багато років працює над питаннями волі релігії і переконань (див. www. FreedomIndex. net / Lib ), звернув увага учасників зустрічі на питання в контексті релігії та переконань, які мають важливе регіональне та міжнародне значення. Дмитро Кабак є одним з членів експертного ради Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, які залучені у здійснення поточної діяльності міжнародної організації, створеної урядами (наприклад, при розробці посібників, проведенні заходів, вироблення коментарів на проекти законів або діючого законодавства за запитом держав – учасниць ОБСЄ).

Експерт торкнувся питання, які знаходяться на стику відмінності практики України з іншими державами, організаціями або регіонами: практика держав – учасниць СНД, ШОС і ОДКБ, прийняті в рамках регіональних організацій рішень, що стосуються сфери релігії і переконань. вивчення даних питань дозволяє розглядати питання екстрадиції, надання притулку, рішення окремих справ з урахуванням окремих країн або регіонів. У своєму виступі він навів приклади з практики, які свідчать про можливість використання недоліків для вирішення внутрішньополітичних питань, а також наявних протиріч (наприклад, щодо заборони діяльності визначених організацій).

Поділитися